Lütfen bekleyin…

 
https://nelestrem.com/wp-content/uploads/2022/01/numerology.jpg

Numeroloji Anlama Kılavuzu

Belki de 4 sayısının her zaman şanslı bir şekilde size geldiğini fark ettiniz veya dünyada her zaman tekrar eden 1’ler görüyorsunuz.

Her iki durumda da sayısal kalıpların kendilerini bize mistik yollarla sunduğunu inkar etmek zor. Bu fenomenin incelenmesi numerolojidir.

Yirmi yılı aşkın bir süredir pratikte olan usta bir numerolog olan Josh Siegel, “Nümeroloji, sayılara daha derin anlamlar yükleyen eski bir mistik bilimdir” diye açıklıyor.

Felsefesi, insanlar da dahil olmak üzere her şeyin benzersiz bir titreşim taşıdığını belirtir. Modern Nümeroloji, iç görü ve yön sağlayabilen güçlü bir kendi kendine yardım aracı olarak kullanılabilir.

Örneğin, adınızı ve doğum tarihinizi alıp benzersiz özellikleri ve hatta yaşam derslerini tanımlayacak sayısal bir koda dönüştürebilirsiniz, diyor Siegel. Ve bu, kendi önemli sayılarınızı keşfederken aklınızda tutmanız gereken tekniklerden sadece biri.

Burada Siegel, numerolojinin temelleri, değerli bilgiler sunabilen çeşitli sayı türleri ve her bir sayının gücü ve anlamı hakkında ayrıntılı bilgi vermektedir.
Siegel, numerolojinin köklerinin binlerce yıl öncesine eski Mısır, Sümer ve Hindistan’a kadar uzanan felsefelere dayandığını açıklıyor. “Sayılar evrensel olarak doğadaki ilahi güçleri tanımlamak için kullanıldı” diyor.

Ama MÖ 2500 civarında, Yunan filozofu ve erken dönem matematikçisi Pisagor – matematik dersinde öğrendiğiniz Pisagor Teoreminin arkasındakiyle aynı – her şeyin kendi sayılarına göre titreştiğini ve hatta gezegenlerin kendi frekanslarında yankılandığını öğretti. Siegel, “Pisagor’un kutsal bilgiyi Mısır’a yaptığı yolculuktan öğrendiği söyleniyor” diyor. “Hayatı bir efsane haline gelmiş olsa da, gelenekler onu en eski ileri matematik, geometri ve hatta batı müziğinin gelişimi ile ilişkilendiriyor.

Kendi yaşamınızda numeroloji ile çalışmaya başlamanın ilk yollarından biri, bu yaşamda neye odaklandığınız konusunda size bir fikir verebilecek Yaşam Yolu numaranızı belirlemektir. Siegel, “Aslında, sayıyla ilişkili nitelikleri ortaya çıkaran, doğduğunuz bir zorluğu ifade ediyor” diye açıklıyor.

Örneğin, Yaşam Yolu numaranız 8 ise, kendinize değer verme veya güçlendirme ile mücadele edebilir, ancak kariyerinizde tam bir patron olmaya, yönetici pozisyonları için rekabet etmeye veya kendi işinizi kurmaya mecbur hissedebilirsiniz. Siegel, “Zamanla, 8 Yaşam Yolu derslerinin üstesinden gelmeyi ve yol numaralarının doğasında var olan gücü somutlaştırmayı öğrenebilir” diye açıklıyor.

Başka bir deyişle, Yaşam Yolu numaramızın niteliklerini göz önünde bulundurmak ve işimize dokumak ve günlük hayatımızda daha yüksek niteliklerini ortaya çıkarmak için çabalamak için buradayız. Kısacası, büyümemizin ayrılmaz bir parçası, diye belirtiyor Siegel.

Yaşam Yolu numaranızı bulmak için:

  1. Doğum tarihinizin ayını ve gününü ayrı ayrı ekleyin, ardından yılı ayrı bir sayı olarak ekleyin. Örneğin, 20.11.1985 doğum tarihi şu şekilde hesaplanır: Ay ve günü toplayın 11 + 20 = 31. 31’i bir kenara bırakın.
  2. Şimdi, doğum yılınızın tüm sayılarını toplayın. Aynı örnekten hareketle, 1+9+8+5 = 23.
  3. Ardından, doğum gününüz ve ayınızdan elde edilen sayıyı, doğum yılınız için bulduğunuz sayıya ekleyin. Bu durumda, 54 alırsınız.
  4. Şimdi tek bir sayı oluşturmak için iki rakamı toplayın.

Bu durumda 5+4=9 yani kişi 9 Hayat Yoludur. Ve daha gelişmiş numerolojide bunu 54/9 olarak yazardınız, diye açıklıyor Siegel.

Kader numaranızı bulmak için doğum belgenizdeki tam adınızı da kullanabilirsiniz. Siegel, bunun biraz modası geçmiş bir terim olduğunu söylüyor çünkü bulduğunuz sayı tam olarak kaderinizle ilgili değil. Bunun yerine, doğuştan gelen yeteneklerinizin göstergesidir. Bu nedenle Siegel buna “Doğal Yetenek” numarası diyor.

Siegel, “Nasıl yapılacağını bildiğiniz, ikinci doğaya sahip yetenekleri temsil ediyor” diye açıklıyor. Başka bir deyişle, bu, Yaşam Yolu numarası gibi öğrenmeniz veya hayatınıza eklemeniz gereken bir şeyle ilgili değildir. Ve en büyük başarı ve tatmin için hem Yaşam Yolu numarası hem de Doğal Yetenek numarası ile çalışmak istersiniz.

  1. Her şeyden önce, her harfin bir sayı ile ilişkili olduğunu unutmayın. İşte bununla ilgili hile sayfası: A=1, B=2, C=3, D=4, E=5, F=6, G=7, H=8, I=9, J=1, K=2 , L=3, M=4, N=5, O=6, P=7, Q=8, R=9, S=1, T=2, U=3, V=4, W=5, X =6, Y=7, Z=8.
  2. Şimdi, doğumda tam adınızı alın (adınız ve soyadınız). SAMANTHA BELL olduğunu söyle. Bu, ilk ad için 1 1 4 1 5281 ve soyadı için 2533 ile sonuçlanır.
  3. Her ismin harflerini ayrı ayrı ekleyin: Samantha 1+1+4+1+5+2+8+1 = 23’tür. Zil 2+5+3+3 = 13’tür.
  4. Ardından 23 + 13 = 36’yı toplayın.
  5. Yeni bir numara oluşturmak için iki rakamı birbirine ekleyin. 3 + 6 = 9, yani Samantha’nın 9 Doğal Yetenek (veya Kader) numarası vardır. Siegel’e göre 36/9 olarak da yazılabilir.

Nümerologların tek bir haneye indirmeyecekleri birkaç çift basamaklı sayı vardır ve bunlar Ana Sayılar olarak bilinir. Siegel, bu özel sayıların büyük umut vaat ettiğini, ancak onları numeroloji çizelgelerinde taşıyanları test edebileceğini açıklıyor.

Esasen, 11, 22, 33 vb. gibi çift basamaklı sayıları 99’a kadar tekrarlıyorlar. “Çiftleme etkisi nedeniyle yoğunluk taşıyorlar ve kişiyi sayının doğasında bulunan potansiyele yükselmeye zorluyorlar” Siegel’i açıklar. “Örneğin, bir 66 (66/12/3 yazılı), yaratıcı sanatlarda büyük yetenek veya şifacılık mesleğinde hediyeler verebilir. Ancak, aynı zamanda kişiyi oldukça hassas ve aşırı idealist yapabilir.”

Siegel, bir Master Number (Anahtar Numara) taşıyorsanız, güçlü bir etkiden kaynaklanan zorluklarla nasıl başa çıkacağınızı öğrenirken verilen yetenek ve yeteneklerle yapıcı bir şekilde çalışmanız gerektiğini söylüyor.

Yukarıdaki sayı türlerinden herhangi biriyle çalışırken yararlanabileceğiniz her sayının önemine ilişkin detayı burada.

Siegel, “1 numara, kendi yollarını yöneten ve yaratanlarla ilişkilidir” diyor. Yaşam Yolu veya Doğal Yetenek numarası olarak bu numaraya sahip olan kişiler, takipçiler değil, öncüler anlamına gelir.

Siegel, “Bağımsız ve kararlı eylem ve benzersiz niteliklerine sahip olma yoluyla güven geliştirebilirler” diyor.

1’in anahtar kelimesi: Özgünlük
Siegel, “2 sayısı, etkili bir şekilde köprüler kurabilen son derece sezgisel türleri temsil ediyor” diye açıklıyor. “Genellikle insanları okuyabilirler ve başkalarına nasıl ulaşacaklarını bilme konusunda yeteneklidirler. İlham vermek için paylaşabilecekleri hayat hakkında içgörüleri ve açıklamaları olabilir. Sınırları ve nasıl hayır demesi gerektiğini öğrenmelidirler.

2’nin anahtar kelimesi: Denge
Astrolojide üçüncü ev tamamen iletişimle ilgilidir ve numerolojide çok uzak değildir. Siegel, “3 sayısı tüm yaratıcı ifade biçimlerini temsil eder ve bu sayıyı taşıyanların çoğu doğal olarak yeteneklidir” diye açıklıyor. “Bu sayı kişiliğe çekicilik ve sempati verebilir. Yazma ve topluluk önünde konuşma yoluyla da yetenek ve şifa olabilir.” 3’lerin kendilerini açık ve dürüst bir şekilde ifade etmeyi öğrenmeleri ve rahatsız edici duyguları bastırmamaları gerektiğini belirtiyor.

3’ün anahtar kelimesi: Özgünlük
Pragmatik, mantıklı, organize? O zaman, belki 4 sizin Doğal Yetenek numaranızdır. Siegel, “4 numara, işleri bir araya getiren ve yapan pratik inşaatçıdır” diye açıklıyor. “Onlar, strateji ve planı bir araya getirmeye yönelik analitik bir zihne sahip lojistik problem çözücülerdir.” 4’lerin fazla çalışmaması, kendilerini strese sokmaması veya duygularını halının altına süpürmemesi önemlidir.

4’ün anahtar kelimesi: Kararlılık.
Maceracı, kendiliğinden risk alan biriyseniz (ateş işareti enerjisini düşünün), 5 olabilirsiniz. Siegel, “5 sayısı tüm sayıların en özgür ruhudur” diyor. “Seyahat etmeyi seviyorlar ve genellikle huzursuzlar.

5’ler, genellikle satış, pazarlama, markalaşma veya iletişim endüstrisindeki herhangi bir şeyde başarılı olan güçlü iletişimcilerdir. Siegel, “İlişkileri karmaşıklaştırabilecek ve kariyerde yüksek bir devir hızına neden olabilecek tuzağa düşme konusunda endişeleri var” diye açıklıyor. Hapse atıldıkları için başkalarını suçlamamak için yaptıkları işte yeterince risk ve heyecana sahip olmalılar” dedi.

5’in anahtar kelimesi: Özgürlük
Hizmet odaklı ve süper iletişimsel Başak tarafından yönetilen astrolojideki altıncı ev gibi, 6 sayısı da hem sanatçıların hem de hizmette olanların haritalarında bulunur. Siegel, “Sanatçı türleri tasarım, güzellik, güzel sanatlar, estetik, müzik vb. alanlarda çalışabilir” diyor. “Hizmet türleri terapötik kanallarda, sosyal hizmette, iyileştirme yöntemlerinde, toplum yardımında vb. işe yarayabilir. Ortaklarını ve ailelerini koşulsuz olarak vermek ve sevmek için derin ve kararlı bir sevgi biçimlerine sahiptirler.

Bununla birlikte, 6 taşıyan insanlar kendini kabul etme konusunda mücadele edebilir ve başkalarından sevgiyi kabul etmekte zorlanabilirler. Siegel, “Ayrıca kendilerini çok sert bir şekilde yargılayabilirler, bu da zaman zaman başkalarına sızabilir” diyor. “Başkalarını yaptıkları gibi kendilerini de sevmeyi öğrenmeli ve kendilerinin yeterli olduğunu bilmeliler.

6’nın anahtar kelimesi: Kabul
Siegel, “7 sayısı bilgiyi ve gerçeği yönetir” diye açıklıyor. Derin bir merak uyandıran gizemli bir sayıdır. Bu sayı öne çıktığında kişinin doğal zekası bir alanda uzmanlaşmayı veya yaptığı işte uzmanlaşmayı teşvik edecektir. Araştırma için bir püf noktası olan parlak inek zihnini biraz getirebilir. Bazıları şüpheci olabilir, ancak diğerleri manevi armağanlardan faydalanabilir.”

7’ler öğretmenler, eğitmenler, danışmanlar ve danışmanlardır. Siegel, “Birçoğu başkalarına güvenmeyi zor buluyor ve geçmişlerinden ihanetler yaşamış olabilir” diyor. “Meditasyon, yoga veya kendi kendine sorgulama yoluyla içsel bir bağlantı geliştirmeliler. İnsanların yavaş yavaş güvenlerini kazanmalarına izin verseler iyi ederler.

7’nin anahtar kelimesi: Gerçek
Siegel, “8 sayısı hırsı, dürtüyü ve maddi alemde başarma ihtiyacını temsil ediyor” diyor. “Bu numarayı taşıyanlar hem otorite pozisyonlarını hem de daha yüksek maaşları çekiyor gibi görünüyor. Ticari zekaları var ve doğal yöneticiler veya yöneticiler. Birçoğunun para ve güçle aşk/nefret ilişkisi var.

Yolculukları, onları gerçekten motive eden şeylerden faydalanmak ve içsel öz-değeri elde etmekle ilgilidir. Siegel, “Statü için değil, zevk için de çalışmaları önemlidir” diyor.

8’in anahtar kelimesi: Güçlendirme
Siegel, “9 sayısı, sayıların son tek basamağıdır ve bir tamamlamayı temsil eder” diye açıklıyor. “9 yol ile bilgelik, anlayış ve şefkat vardır. Topluma ulaşma ve fark yaratma çağrısını duyarlar. Onlar insancıl ve toplumsal vicdan sahibi kişilerdir. Birçoğu halkla veya kitlelerle de çalışır.

9’ların, ihtiyacı olan insanlar tarafından – eğer istersen, enerji vampirleri – tarafından tüketilmelerine dikkat etmeleri ve sağlıklı ayrılma alıştırmaları yapmaları gerekir. Siegel, “İnsanlık yolunda ilerlemelerini sağlamak için hayattaki belirli takıntılardan vazgeçmeleri istenebilir” diye açıklıyor. “Hayatın onlara verdiği yolu izlemeyi öğrenmeliler.

9’un anahtar kelimesi: Teslim
Sayılarınızı kendi başınıza öğrenmek, başlamak için harika bir yer olsa da, Siegel, yaşamdaki genel yönünüzün kapsamlı bir resmini elde etmek için tam bir numeroloji analizi almanızı önerir. Ne de olsa, profesyonel bir numerologun görüşünü almak, güçlü ve zayıf yönleriniz ve önünüzde ne olduğu konusunda benzersiz bir netlik sağlayabilir.